Витражи от Владимира Михеева


10
20
18
12
15
9
13
14
16
11
19
17
1
5
8
6
2
7
3