Витражи от Владимира Михеева


5
16
3
8
13
12
18
9
10
15
14
20
17
19
7
1
6
11
2