Витражи от Владимира Михеева


7
15
3
5
16
18
13
11
1
14
12
6
8
9
19
17
20
10
2