Витражи от Владимира Михеева


16
18
14
13
11
19
15
7
6
1
8
17
2
20
9
10
5
3
12