Витражи от Владимира Михеева


1
18
6
15
10
3
5
20
17
9
12
11
16
13
14
19
2
8
7