Витражи от Владимира Михеева


14
13
7
8
16
2
18
5
11
9
20
6
19
3
12
1
15
10
17