Витражи от Владимира Михеева


17
13
14
8
6
3
20
7
2
11
15
12
10
9
1
18
16
19
5